ดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ

ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

 
ผู้สูงอายุ :โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการเหงือกร่น ควรดูแลเป็นพิเศษ นอกจากแปรงฟันแล้ว ยังต้องดูแลความสะอาดด้านซอกฟัน
หากใช้ไหมขัดฟันควรระวังเรื่องเลือดออก หรือใช้ เครื่องพ่นน้ำทำความสะอาดฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บ และทำให้ฟันสะอาดถึงซอกฟันและร่องเหงือก แรงดันน้ำจากเครื่องทำความสะอาดฟันยังสามารถนวดเหงือก ทำให้เหงือกแข็งแรงขึ้น

โรคในช่องปากที่สำคัญที่พบในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเครียด การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ การดูแลสุขภาพอนามัย
หากเกิดการติดเชื้อในช่องปากจะทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือดสูง จะพบการอักเสบของสภาวะปริทันต์มากกว่าปกติ ขณะที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานจะมีโรคปริทันต์รุนแรงกว่า การติดเชื้อในช่องปาก ยังนำไปสู่สาเหตุการตายด้วยปอดอักเสบ จากการสำลัก (Aspirating Pneumonia) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่สำลักได้ง่ายอีกด้วย

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึง ปัญหาสุขภาพปากและฟัน ในสังคมผู้สูงอายุว่า อยากให้คนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เนื่องจากช่องปาก มีเส้นเลือดตามเหงือกหรือขากรรไกร ฟันทุกซี่ ในโพรงประสาทฟันจะมีเส้นเลือดและ เส้นประสาทเข้าไปตามรากฟัน เมื่ออักเสบ จะทำให้มีเชื้อโรค ซึ่งเชื้อโรคอาจจะหลุดเข้าไปในเส้นเลือด แล้วนำไปสู่การติดเชื้อ เช่น ที่ลิ้นหัวใจทำให้เกิดลิ้นหัวใจอักเสบ ที่หลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดหนาขึ้นเมื่อหนามากขึ้นก็จะตีบ ในที่สุด นอกจากนี้ หากเชื้อ หลุดแล้ววิ่งไปที่สมอง ก็จะทำให้หลอดเลือดสมองตีบ และทำให้เป็นอัมพาตได้ในที่สุด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
.

แบคทีเรียในช่องปาก ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

โรคปริทันต์อักเสบ

 
Aquapick Oral Water Jet : เครื่องทำความสะอาดฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว

 

BBetterCare to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0