ดูแลสุขภาพช่องปากเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

 

ดูแลสุขภาพช่องปากเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

 

วัยเด็ก : เริ่มหัดแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรก โดยเริ่มจากการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดเบาๆที่ฟัน และค่อยๆ ขยับไปใช้แปรง
ขนาดเล็กสำหรับฟันน้ำนม ควรเลือกแปรงขนอ่อนนุ่ม ผู้ปกครองควรดูแลแปรงฟันซ้ำให้เด็กจนเด็กอายุ 7 ปี จึงปล่อย
ให้แปรงเองได้ และควรให้เด็กมีประสบการณ์ที่สนุกสนานในการแปรงฟัน

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต จึงควรได้รับการเลี้ยงดูให้การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่
สมบูรณ์ และมีพัฒนาตามวัย โรคฟันน้ำนมผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งและก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้าน
สุขภาพอนามัยของเด็ก และค่าใช้จ่ายสูงเพื่อการรักษา

สาเหตุของฟันน้ำนมผุ
1.ระยะก่อนคลอด ได้แก่มารดาขาดอาหาร เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนขณะตั้งครรภ์ เพราะมีความเชื่อผิดๆ
เรื่องอาหารแสลง หากรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ทำให้การสร้างหน่อฟันน้ำนมไม่สมบูรณ์ และการ
สร้างต่อมน้ำลายไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันผุได้ง่าย

2.ระยะหลังคลอด ได้แก่ การให้นมไม่ถูกวิธี ใช้นมผสมนมข้นหวานให้ลูกกิน ให้ลูกหลับโดยมีขวดนมค้างในปาก ให้นมไม่เป็นมื้อไม่เป็นเวลา ผสมน้ำตาลลงในนม เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ
การให้อาหารที่ไม่ถูกวิธี ให้อาหารหวานขนมหวานแป้งน้ำตาลเหนียวติดฟัน ลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟี่ น้ำอัดลม ละเลยการทำความสะอาด ผู้ปกครองยังขาดความรู้เรื่องวิธีการทำความสะอาดฟัน และการแปรงฟัน

3.พ่อแม่คนเลี้ยงดูเป็นโรคฟันผุ ถึงแม้โรคฟันผุจะมาใช่โรคทางกรรมพันธุ์ แต่ถ้าพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูมีฟันผุ มีเชื้อจุลินทรีย์ในปากก็อาจถ่ายทอดไปยังลูกได้ ผู้ใกล้ชิดเด็กไม่ควรใช้ปากเป่าอาหาร
หรือเคี้ยวอาหารป้อนเด็ก ไม่ใช้จาน ช้อน แก้วน้ำร่วมกับเด็ก เพราะเด็กปฐมวัยที่มีเชื้อมิวแทนส์สเตรปโตคอดไคในช่องปากมาก จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นฟันผุมากขึ้น

4.ทัศนคติต่อฟันน้ำนมของผู้เลี้ยงดู ส่วนใหญ่มักไม่เห็นความสำคัญของฟันน้ำนมเพราะถือว่า เป็นฟันที่ใช้งานชั่วคราว อีกไม่นานก็หลุด และมีฟันถาวรขึ้นมาแทนที่ ทำให้ละเลยไม่สนใจดูแลฟันน้ำนม

 

 
 

BBetterCare to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0