โรคเบาหวานกับสุขภาพช่องปาก

โรคเบาหวานกับสุขภาพช่องปาก

 

โรคเบาหวานกับสุขภาพช่องปาก
ภาวะแทรกซ้อนในช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบได้ในผู้ป่วยเบาหวานทั้ง 2 ชนิดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ ไม่สามารถควบคุมโรคได้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายในช่องปาก
ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของนํ้าลายและ ส่วนประกอบ การเพิ่มอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ การมีกลุ่มอาการแสบร้อนในช่องปาก แผลหายช้า
และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ อาการปากแห้งและต่อมนํ้าลายโต นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายในช่องปาก ที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงการสูญเสียฟัน การเกิดโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบและโรค ของเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปาก เพราะผู้ป่วยโรค เบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอาจสัมพันธ์กับการควบคุมระดับ นํ้าตาลในเลือด

ภาวะปากแห้งในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
40-80% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการปากแห้งเนื่องจากการไหลของน้ำลายลดลง อาจเกิดจาก
– พยาธิสภาพของหลอดเลือดเล็กๆ ทำให้มีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ
และการทำงานของต่อมน้ำลายลดลง
-ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต

บทความที่เกี่ยวข้อง
.

เราจะทราบอย่างไรว่ามีฟันผุ

โรคปริทันต์อักเสบ

 

Aquapick Oral Water Jet : เครื่องทำความสะอาดฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว

 
 
 

BBetterCare to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0