โรคเหงือก

 
โรคเหงือก

ปัญหาโรคเหงือก
ฟันที่แข็งแรง ฟันหนึ่งซี่ประกอบด้วย ฟันและรากฟัน ฟันคือส่วนที่สามารถมองเห็นได้ แต่รากฟันมักมองไม่เห็น รากฟันจะปกคลุมไปด้วยสารที่เรียกว่าเคลือบ รากฟัน และมีเส้นใยเหงือกยึดรากฟันเข้ากับขากรรไกร เหงือกจะปกคลุม ขากรรไกรและมีฟันขึ้นเรียงเป็นแถว ระหว่างเหงือกและฟันแต่ละซี่จะมีร่องเหงือกเป็นช่องเล็กๆ ลึกประมาณสองมิลลิเมตร ผิวเหงือกที่สุขภาพ ดีจะมีสีชมพูและมีแต้มแดงๆ เล็กน้อย

วิธีป้องกันปัญหาโรคเหงือก เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างถาวรของเหงือกและการสูญเสียฟัน ต้องทำ ความสะอาดฟันเป็นประจำ ทุกวันเพื่อกำ จัดแบคทีเรีย (คราบ จุลินทรีย์) ที่จะสะสมบนฟันตามธรรมชาติ แปรงสีฟันธรรมดาจะไม่ สามารถทำ ความสะอาดถึงซอกฟันได้ และในการทำความสะอาดซอกฟัน ยังต้องใช้ไม้จิ้มฟันหรือแปรงซอกฟัน ขึ้นอยู่กับขนาดของซอกฟัน
หรือใช้ เครื่องทำความสะอาดฟัน(Oral water Jet)เพื่อช่วยขจัดคราบตกค้างในซอกฟัน และร่องเหงือกที่ยากต่อการทำความสะอาด

 
 
หมายเหตุ: การกำจัดเศษอาหารอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ยังต้อง กำ จัดคราบแบคทีเรียที่ปกคลุมฟันด้วย ทันตแพทย์/ทันตภิบาลจะให้คำแนะนำ เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ ความสะอาดประจำ วันโดยทั่วไป

ปัญหาโรคเหงือกจะไม่มีอาการปวด คุณจึงอาจไม่ทราบว่าเหงือกของ คุณกำ ลังมีปัญหา จึงเป็นสาเหตุที่คุณควรตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์/ ทันตภิบาลเป็นประจำ โรคเหงือกอักเสบ หากไม่ทำ ความสะอาดฟันเป็นประจำ ทุกวัน คราบจุลินทรีย์ตามร่อง เหงือกจะทำ ให้เหงือกอักเสบติดเชื้อ หรือที่เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบ เหงือกจะบวมแดงและเลือดออกได้ง่ายเมื่อแปรงฟัน เลือดออกอาจ เป็นอาการหนึ่งของโรคเหงือกอักเสบ หากไม่กำจัดคราบจุลินทรีย์เป็นเวลา 2-3 วัน คราบจุลินทรีย์จะสะสม ก่อตัวเป็นคราบหินปูน ผิวขรุขระของคราบหินปูนจะดักจับแบคทีเรีย และเพิ่มการสะสมของคราบหินปูน คราบหินปูนจะมีสีเหลืองซีด
จากนั้นจะมีสีเข้มขึ้นจากกาแฟ ชา มัสตาร์ด ไวน์แดง ฯลฯ

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ หากคราบจุลินทรีย์และหินปูนถูกกำ จัดเป็นประจำ ทุกวัน โรคเหงือก อักเสบก็จะบรรเทาลง และเหงือกจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง คุณสามารถ กำ จัดคราบจุลินทรีย์เหนือร่องเหงือก ได้ด้วยตัวเอง แต่คราบหินปูนและ จุลินทรีย์ที่อยู่ใต้ร่องเหงือกต้องกำจัดโดยทันตแพทย์/ทันตภิบาล บางคน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดคราบหินปูนมากกว่า จึงอาจต้องพบทันตแพทย์ เพื่อรักษาบ่อยครั้งกว่า โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ หรือเยื่อหุ้มฟันอักเสบเกิดจากโรคเหงือกอักเสบ อาการ อักเสบของเหงือกจะลุกลามลงไปยังบริเวณรากฟัน ฟันโยก และลุกลาม ไปยังขากรรไกร ซึ่งจะทำ ให้ร่องระหว่างเหงือกและฟันลึกมากขึ้นเรื่อยๆ เหงือกที่สุขภาพดีจะมี สีชมพูและมีฟันขึ้น เรียงเป็นแถว ร่องเหงือก เหงือก เส้นใยเหงือก ขากรรไกร คราบจุลินทรีย์ โรคเหงือก อักเสบ โรคเหงือกอักเสบ เหงือกบวมแดง ร่นรอบๆ ฟัน โดยไม่รู้ตัว หากรู้สึกว่าฟันโยก อาจเป็นอาการของโรคปริทันต์ที่กำ ลัง ลุกลาม ซึ่งหมายความว่าคราบจุลินทรีย์และหินปูนได้ลุกลามไปถึง รากฟันแล้ว ซึ่งไม่สามารถกำ จัดเองได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
.

หมั่นดูแลสุขภาพช่องปาก ป้องกันเหงือกร่น

โรคปริทันต์อักเสบ

 

Aquapick Oral Water Jet : เครื่องทำความสะอาดฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว

 
 
 

BBetterCare to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0