ทางเลือกของการฟอกฟันขาว

การฟอกฟันขาวมีหลายรูปแบบ

 

สำหรับอีกหนึ่งทางเลือกคือการฟอกฟันขาวมีหลายรูปแบบดังนี้
 
1.การฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเลเซอร์
แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นพลังงานประสิทธิภาพสูงที่กระตุ้นปฎิกิรกยาเคมีในเจลฟอกสีฟันทำหน้าที่กระตุ้นวัตถุเม็ดสี (Color Pigments) เครื่องฉายแสงทั่วไปมีรัศมีวงกว้าง
และให้ความร้อนสูง วิธีนี้แม้มีประสิทธิภาพแต่ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้สำหรับบางคนอาจเกิดอาการเสียวฟันอย่างรุนแรงขณะทำและยังมีอาการต่อเนืองในวันถัดไป

2.การฟอกสีฟันด้วยระบบเย็น
เป็นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงอุณหภูมิที่ต่ำ แม้ส่งผลกระทบน้อยกว่า แสงเลเซอร์ แต่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ก็จะน้อยลงตามไปด้วยอย่างมาก

3.การฟอกสีฟันด้วยน้ำยาโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงในการทำปฏิกิริยา
วิธีนี้มักมีความเสี่ยงน้อยกว่าในกรณีข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามความเข้มขันของ Hydrogen peroxide ในน้ำยาอยู่ในปริมาณที่สูง 30-40% Hp
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดและเสียวฟันได้

4.การฟอกฟันขาวโดยวิธีการทำเองที่บ้าน
เป็นการนำน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกเองที่บ้าน ภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์เป็นระยะๆ คนไข้จำเป็นต้องพิมพ์ปาก ทำถาดยางสำหรับใส่น้ำยาฟอกฟันจะต้อง
ให้แนบพอดีกับตัวฟันเหงือ และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ทั้งคืน โดยทั่วไประหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาเพื่อประเมินผล เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีต่างๆ
ที่กล่าวมาข้างต้น แต่เนื่องจากมีความเข้มข้นต่ำ และต้องใช้ติดต่อกันในระยะเวลาพอสมควรทำให้รู้สึกไม่ค่อยสะดวกที่ต้องพบทัตนแพทย์บ่อยๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเข้าไปพบทันตแพทย์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของเจลที่ทันตแพทย์เลือกใช้ ซึ่งปัจจุบันมีความหลากหลายในราคาและคุณภาพ

5.การทำฟันขาวด้วยตัวเอง แบบค่อยเป็นค่อยไป คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
การซื้อผลิตภัณฑ์ทำฟันขาวด้วยตัวเองที่บ้าน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทำฟันขาวหลากหลายคุณภาพที่ผลิตมาเพื่อ End User การเลือกผลิตภัณฑ์ทำฟันขาวด้วยตัวเอง ควรเลือกชนิดที่ปลอดภัย ผ่านการรับรอง
จากองค์การอาหารและยา คุณสมบัติสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือเจลทำฟันขาวที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ไม่ทำให้เสียวฟัน ไม่ระคายเคืองต่อเหงือก ไม่ทำลายเคลือบฟัน ทำให้ฟันขาวสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง
.
การทำฟันขาวด้วยตัวเอง

Review ฟอกฟันขาวด้วยตัวเองใน 3 สัปดาห์

 

bWHITE DIY : เจลฟอกฟันขาว Professional grade Made in USA ฟันขาวจริง ขาวเร็ว ขาวอย่างปลอดภัย ไม่เสียวฟัน ไม่ระคายเคืองต่อเหงือก ไม่ทำลายเคลือบฟัน

 

BBetterCare to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0